Finnish winter road management the evolving business ecosystem : BECSI WP2 project report

Tekijät: Leviäkangas, Pekka; Aapaoja, Aki; Hautala, Raine; Kinnunen, Tuomo
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 2242-1211
Tieteenala: Tekniikka
Muu tekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Kauppatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Leviäkangas, Pekka Juhani - Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Kinnunen, Tuomo Kalevi - Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Sarja: VTT Technology
Linkit: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T208.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Tuotantotalous