Selvitys UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden arviointiin liittyvistä testausstandardeista ja -menetelmistä (1. vaihe), 29.12.2014

Tekijät: Kuula, Pirjo;Kolisoja, Pauli;Sjöberg, Maria;Ketola, Terhi;Koivisto, Kirsi;Forsman, Juha;Dettenborn, Taavi;Jyvärä, Harri
Tekijöiden määrä: 8
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Ramboll
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Tekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sjöberg, Maria - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Kolisoja, Pauli - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Kuula, Pirjo - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Ketola, Terhi - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Sarja: UUMA 2, Uusiomateriaalit maarakentamisessa ohjelma 2013-2015
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos