Algebraic and Combinatorial Methods for Error-Correcting Codes with Applications to Fault-Tolerant Logic

Tekijä: Astola, Helena
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Julkaisija: Tampere University of Technology
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1459-2045
Volyymi: 1336
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Astola, Helena - Tampereen teknillinen yliopisto
Sarja: Tampere University of Technology. Publication
Linkit: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3626-7