Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet

Julkaisussa: Rakentajain kalenteri 2016
Tekijä: Vinha, Juha
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 71347
Julkaisija: Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0355-550X
Emojulkaisun nimi: Rakentajain kalenteri 2016
Volyymi: 100
Sivunumerot: 399 - 426
Tieteenala: Tekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vinha, Juha - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Sarja: Rakentajain kalenteri
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos