ICT Project for Aurio Hoiva Oy

Julkaisussa: Lahti UAS ICT Projects 2015
Tekijät: N. Nguyen; S. Leppilampi; V. Määttä; V. Koponen; A. Salopuro
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 2342-7493
Emojulkaisun nimi: Lahti UAS ICT Projects 2015
Numero: 6
Sivunumerot: 33 - 38
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Luonnontieteiden ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Salopuro, Antti - Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ala
Sarja: The publication serie of Lahti University of Applied Sciences
Linkit: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103874/Sore_Sariseelia_Kotonen_Ulla_Lahti_UAS_ICT_projects_2015.pdf?sequence=1
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ala