Osallisuutta ohjauksen keinoin -projekti nostaa nuoret päärooliin jatko-opintovalinnoissa

Julkaisussa: LAMK - Yhdessä hyvinvointia etsimässä
Tekijät: Kati Ojala; Terhi Taajamo; Anne Vuori
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 2342-7507
Emojulkaisun nimi: LAMK - Yhdessä hyvinvointia etsimässä
Volyymi: osa 11
Sivunumerot: 41 - 45
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vuori, Anne - Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Sarja: Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja
Linkit: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103852/Peltonen_Tuominen_Yhdessa_hyvinvointia_etsimassa.pdf?sequence=1
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala