Eläytymismenetelmä: perusteet ja mahdollisuudet

Julkaisussa: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : metodin valinta ja aineisonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
Tekijät: Eskola Jari; Wallin Anna
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisija: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : metodin valinta ja aineisonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
Sivunumerot: 56 - 69
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Eskola, Jari - Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö