Teknologisoituva koulu oppimisen elämyspuistona. Valtion opetusteknologiastrategian jalkauttaminen kouluihin 2010-luvulla

Tekijä: Parviainen Jaana
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 62344
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0781-5751
Volyymi: 32
Numero: 2
Sivunumerot: 3 - 14
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Humanistinen
Luonnontieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Parviainen, Jaana - Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sarja: Kulttuurintutkimus
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö