Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks

Tekijä: Laukkarinen, Teemu
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Tampere University of Technology
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1459-2045
Volyymi: 1306
Tieteenala: Tekniikka
Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Laukkarinen, Teemu - Tampereen teknillinen yliopisto
Sarja: Tampere University of Technology. Publication
Linkit: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3567-3