Opettajat rakennemuutoksessa

Julkaisussa: Kestävää tekemistä : Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2015
Tekijä: Ritva Mäntylä, Anita Eskola-Kronqvist.
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Kestävää tekemistä : Hämeen ammattikorkeakoulun aluevastuuraportti 2015
Sivunumerot: 1
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala