15 years of projects in HAMK Business IT

Julkaisussa: Lahti UAS ICT Projects 2015
Tekijä: Lasse Seppänen.
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu,
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Lahti UAS ICT Projects 2015
Sivunumerot: 52 - 53
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Luonnontieteiden ala