Human Placental Perfusion as a Model to Study Fetal Exposure

Tekijä: Karttunen Vesa
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Itä-Suomen yliopisto
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1798-5706
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Farmasia
Koulutusala: Farmasia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Karttunen, Vesa - Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos
Sarja: Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1797-3
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos