Monialainen ja moniammatillinen työ on voimavara

Julkaisussa: Osaamiseksi kokemus jokainen, Näkökulmia oppimiseen ja hyvinvointialalla
Tekijät: Katisko, Marja;Kolkka, Marjo;Vuokila-Oikkonen, Päivi
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: UNIpress United Press Global
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Osaamiseksi kokemus jokainen, Näkökulmia oppimiseen ja hyvinvointialalla
Sivunumerot: 160 - 174
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Katisko, Marja - Diakonia-ammattikorkeakoulu, 11 Yleinen ryhmä
Kolkka, Marjo - Diakonia-ammattikorkeakoulu, 11 Yleinen ryhmä
Vuokila-Oikkonen, Päivi - Diakonia-ammattikorkeakoulu, 11 Yleinen ryhmä
Organisaation sisäinen affiliaatio: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 11 Yleinen ryhmä