Integrating GAFE cloud service, working life and Master education

Tekijä: Törmänen, Outi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisija: Suomen eOppimiskeskus
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1795-3251
Numero: 2
Sivunumerot: 9
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Törmänen, Outi - Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK
Sarja: SeOppi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK