Posterikävely pedagogisena työkaluna

Julkaisussa: Innostusta oppimistilanteisiin : vinkkejä oppijalähtöiseen opetukseen
Tekijä: Kärnä, Veikko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Lapin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 2342-2505
Emojulkaisun nimi: Innostusta oppimistilanteisiin : vinkkejä oppijalähtöiseen opetukseen
Sivunumerot: 12 - 15
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kärnä, Veikko - Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK
Sarja: Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, Kauppa ja kulttuuri Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK