Teaching and Learning Practices and Company Collaboration in HEI in Europe

Tekijät: Auli, Guilland; Susanna, Nieminen
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: SOCCES
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Guilland, Auli - Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Leppävaara
Nieminen, Susanna - Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Leppävaara
Organisaation sisäinen affiliaatio: Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Leppävaara