The Political Trinity of Conservative Laestadianism: God, his Kingdom and Authorities

Tekijä: Nykänen, Tapio
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 65232
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1462-317X
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nykänen, Tapio - Lapin yliopisto, YTK perustoiminta
Sarja: POLITICAL THEOLOGY
Linkit: https://dx.doi.org/10.1179/1462317X15Z.000000000175
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, YTK perustoiminta