Avauksia arktiseen tutkimukseen : Pohjoisen poliittisen talouden tutkimuksesta

Tekijä: Tennberg, Monica
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 62322
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1236-1372
Volyymi: 4
Numero: 1
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tennberg, Monica - Lapin yliopisto, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä
Sarja: KOSMOPOLIS
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä