Towards competence based curricula and learning outcomes evaluation at Mikkeli University of Applied Sciences

Julkaisussa: Enhancing learning outcomes evaluation : Benchmarking learning outcomes evaluation in Finland, Scotland and Kansas
Tekijä: Tuija Vänttinen
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1795-9438
Emojulkaisun nimi: Enhancing learning outcomes evaluation : Benchmarking learning outcomes evaluation in Finland, Scotland and Kansas
Numero: 101
Sivunumerot: 36 - 47
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Sarja: A: Research Reports – Tutkimuksia ja raportteja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-501-2