Teollisen Internetin sovelluksia

Julkaisussa: Suomi nousuun insinööriosaamisella.
Tekijä: Kalliokoski, Sami
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Suomi nousuun insinööriosaamisella.
Sivunumerot: 67 - 68
Tieteenala: Tekniikka
Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Koulutusala: Tekniikan ja liikenteen ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kalliokoski, Sami - Metropolia ammattikorkeakoulu, Teollinen ja rakennettu ympäristö, tulosalue
Linkit: http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/M.fi-2015/Palvelut/Julkaisut/MET_inssiforum_04092015.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Metropolia ammattikorkeakoulu, Teollinen ja rakennettu ympäristö, tulosalue