Ylempi AMK -koulutus työelämän kumppanina : moniammatillinen asiantuntijuus hyötykäyttöön

Tekijät: Merja Sinkkonen; Annukka Tapani; Markus Aho; Varpu Lipponen; Outi Wallin; Lea Saarni; Anne Cumini
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1456-002X
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Sarja: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja, 82.
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/82-Ylempi-AMK-koulutus-tyoelaman-kumppanina.pdf