Innovaatiokyvykkyydestä ennakoivan toiminnan ja johtamisen kompetensseihin

Julkaisussa: Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana
Tekijät: Sorsa, Kaisa; Nurminen, Raija; Jolkkonen, Ari; Ahonen, Pia
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1457-7925
Emojulkaisun nimi: Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana
Sivunumerot: 44 - 65
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun raportteja
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165978.pdf