Kolmikantamalli laajavaikutteisten innovaatioiden edistäjänä

Julkaisussa: Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana
Tekijät: Ahonen, Pia; Nurminen, Raija; Suvivuo, Pia
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1457-7925
Emojulkaisun nimi: Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana
Sivunumerot: 34 - 43
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun raportteja
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165978.pdf