Koetellut kulttuuritoiminnot : KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset

Tekijä: Kangas, Anita
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1799-0343
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kangas, Anita - Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sarja: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
Aiheet:
Linkit: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/okm21.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos