Opetussuunnitelmaperusteiden oppimiskäsityksen mukainen opetus : esimerkkejä kielistä, maantiedosta ja ympäristöopista

Julkaisussa: Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa
Tekijät: Lerkkanen, Marja-Kristiina;Tarnanen, Mirja;Salo, Olli-Pekka;Ratinen, Ilkka
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa
Sivunumerot: 115 - 132
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Lerkkanen, Marja-Kristiina - Jyväskylän yliopisto, Normaalikoulu
Tarnanen, Mirja - Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Aiheet:
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Normaalikoulu Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos