0νββ and 2νββ nuclear matrix elements in the interacting boson model with isospin restoration

Tekijät: Barea, J.;Kotila, Jenni-Mari;Iachello, F.
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 65025
Julkaisija: American Physical Society
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0556-2813
Volyymi: 91
Numero: 3
Tieteenala: Luonnontieteet
Fysiikka
Koulutusala: Luonnontieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kotila, Jenni-Mari - Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos
Sarja: Physical Review C
Aiheet:
Linkit: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.91.034304
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos