Eesti keele arengukava 2011-2017 elluviimise vahearuanne

Tekijät: Klaas-Lang, Birute; ,
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: viro
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Haridus- ja Teadusministeerium
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Klaas-Lang, Birute - Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos