Eesti, Läti, Leedu, Soome, Kanada ja Iirimaa riigikeeleõppe võrdlev uuring.

Tekijät: Klaas-Lang, Birute; Praakli, Kristiina; Kikerpill, Tiina; Zagorska, Ilze; Türk, Ülle
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: viro
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Haridus- ja Teadusministeerium
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Klaas-Lang, Birute - Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Praakli, Kristiina - Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos