Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Julkaisussa: Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja
Tekijät: Wass, Hanna Maria; Lahtinen, Hannu Antero; Ahonen, Pertti Pellervo
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Wass, Hanna Maria - Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Lahtinen, Hannu Antero - Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Ahonen, Pertti Pellervo - Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos