Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus : Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä

Tekijä: Jäppinen, Maija
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Sosiologia
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jäppinen, Maija - Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9146-9
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos