Myönnyttelyn käytänteitä : Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa

Tekijä: Niemi, Jarkko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Niemi, Jarkko - Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0603-2
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos