Ainejakoisuus ja monialainen eheyttäminen opetuksessa

Julkaisussa: Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
Tekijä: Cantell, Hannele
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisija: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
Sivunumerot: 11 - 15
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Cantell, Hannele - Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Sarja: Opetus 2000
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos