Kunnostusojituksen tarpeellisuuden arviointi mallinnuksen keinoin (Computational approach in estimating the need of ditch network maintenance)

Julkaisussa: Pro Terra
Tekijät: Laurén, Ari; Hökkä, Hannu; Launiainen, Samuli; Palviainen, Marjo; Finér, Leena; Piirainen, Sirpa
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1457-263X
Emojulkaisun nimi: Pro Terra
Sivunumerot: 66 - 67
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Koulutusala: Maatalous metsätieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Palviainen, Marjo - Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
Sarja: Pro Terra
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos