Missio Dei väitöskirjan aiheena. Timo-Matti Haapiainen: Jumalan lähetys. Georg Friedrich Vicedomin missio Dei -mallin rakenne ja ekumeeninen konteksti. Väitöskirja. Helsinki: Unigrafia 2014. 276 sivua. [Kirja-arvostelu]

Julkaisussa: Kirkkomme lähetys
Tekijä: Vasko, Timo
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0789-5135
Emojulkaisun nimi: Kirkkomme lähetys
Numero: 1
Sivunumerot: 29
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Teologia
Koulutusala: Teologinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vasko, Timo - Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
Sarja: Kirkkomme lähetys
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta