Selvitys ympäristön nykytilasta : Ympäristötiedon kerääminen : Kulttuuriperintö

Julkaisussa: Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa
Tekijä: Jantunen, Jorma
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0781-4240
Emojulkaisun nimi: Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa
Volyymi: 2015
Numero: 222
Sivunumerot: 56 - 57
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Sarja: Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti
Aiheet:
Linkit: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf