Vaikutukset eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen : Vaikutukset luontotyyppeihin, tärkeisiin eliölajeihin ja Natura 2000 -alueisiin

Julkaisussa: Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa
Tekijät: Raunio, Anne; Kemppainen, Eija; Liukko, Ulla-Maija
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0781-4240
Emojulkaisun nimi: Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa
Volyymi: 2015
Numero: 222
Sivunumerot: 84 - 85
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Sarja: Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti
Aiheet:
Linkit: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf