Kehittämistyön menetelmät : Uudenlaista osaamista liiketoimintaan

Tekijät: Ojasalo, Katri; Moilanen, Teemu; Ritalahti, Jarmo
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: SanomaPro
Julkaisuvuosi: 2014
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala