Liepa (Tilia) in Latvian onomastic context

Julkaisussa: Onomastic Investigations:Onomastikas p¿t¿jumi
Tekijät: Balode, Laimute
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 7940
Julkaisija: LU Latvies¿u valodas institu¿ts
Julkaisuvuosi: 2014
Emojulkaisun nimi: Onomastic Investigations:Onomastikas p¿t¿jumi
Sivunumerot: 41 - 62
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Balode, Laimute - Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos