Eesti keele nähtavusest maailmas

Julkaisussa: Rahvusvahelised rahvusteadused
Tekijät: Klaas-Lang, Birute
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: viro
Julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 7271
Julkaisija: Tartu ülikool kirjastus
Julkaisuvuosi: 2014
Emojulkaisun nimi: Rahvusvahelised rahvusteadused
Volyymi: 2014
Sivunumerot: 131 - 146
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Klaas-Lang, Birute - Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos