Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review

Tekijä: Mannermaa, Kristiina
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 3
JUFO-ID: 55679
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 1461-9571
Volyymi: 14
Numero: 40940
Sivunumerot: 264 - 266
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mannermaa, Kristiina - Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sarja: European Journal of Archaeology
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
suborganization 0/Yliopisto/
1/Yliopisto/Helsingin yliopisto/
2/Yliopisto/Helsingin yliopisto/Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/
institution Helsingin yliopisto
org_id 011190125890
title Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review
spellingShingle Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review
European Journal of Archaeology
Mannermaa, Kristiina
title_full Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review
title_fullStr Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review
title_full_unstemmed Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review
title_sort SERJEANTSON, D. BIRDS. CAMBRIDGE MANUALS IN ARCHAEOLOGY. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. CAMBRIDGE. 2009. PP. 486. BOOK REVIEW
title_short Serjeantson, D. Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. 2009. Pp. 486. Book Review
author_additional Mannermaa, Kristiina
n_contributors 1
n_contributors_class 1
container_start_page 264
container_end_page 266
jufo_series 55679
jufo_class 3
series European Journal of Archaeology
seriesStr European Journal of Archaeology
issn 1461-9571
container_volume 14
container_issue 40940
okm_publication_type A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
1/TYPE_A/TYPE_A2/
okm_primary_field_of_science Historia ja arkeologia
1/Humanistiset tieteet/Historia ja arkeologia/
field_of_education Humanistinen
icop 0
language iso_639_2_eng englanti
open_access OA_9 Ei tietoa
author Mannermaa, Kristiina
author2 Mannermaa, Kristiina
local_author Mannermaa, Kristiina
local_author3 Mannermaa, Kristiina
Mannermaa, K.
local_author2 Mannermaa, Kristiina - Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
publishDate 2011
country_of_origin 826
kv 1
id 0028522111
last_indexed 2022-06-23T04:34:42Z
_version_ 1736387416251432960
score 13,532711