Deliberatiivinen demokratia ja kielelliset toimintamallit : Esimerkkinä Pohjanmaalla toteutetut kaksikieliset kansalaisraadit

Tekijät: Harri Raisio; Pirkko Vartiainen; Nina Pilke
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 0032-3365
Volyymi: 56
Numero: 3
Sivunumerot: 254 - 264
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Sarja: Politiikka
Organisaation sisäinen affiliaatio: Vaasan yliopisto, Pohjoismaiset kielet
Vaasan yliopisto, Sosiaali- ja terveyshallintotiede