Lihasheikkous ja tehohoito

Julkaisussa: Tehohoito-opas, 4. uudistettu painos
Tekijät: Salmi T; Karlsson S
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 5612
Julkaisija: Kustannus Oy Duodecim
Julkaisuvuosi: 2014
Emojulkaisun nimi: Tehohoito-opas, 4. uudistettu painos
Sivunumerot: 202 - 204
Tieteenala: Muut
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Karlsson, Sari - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, TEHO
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, TEHO