Rolling-sliding wear of nodular cast iron follers against wire ropes

Julkaisussa: The 16th Nordic Symposium on Tribology -NORDTRIP 2014, 10th - 13th June, Aarhus, Denmark
Tekijät: Oksanen, V.; Valtonen, K.; Andesson, P.; Vaajoki, A.; Laukkanen, A.; Holmberg, K.; Kuokkala, V.-T.
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisija: Danish technological institute
Julkaisuvuosi: 2014
Emojulkaisun nimi: The 16th Nordic Symposium on Tribology -NORDTRIP 2014, 10th - 13th June, Aarhus, Denmark
Sivunumerot: 1 - 6
Tieteenala: Tekniikka
Materiaalitekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Valtonen, Kati - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos
Kuokkala, Veli-Tapani - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos
Oksanen, Ville - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos