Active Voltage Control in Distribution Networks Including Distributed Energy Resources

Tekijä: Kulmala, Anna
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Tampere University of Technology
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1459-2045
Volyymi: 1203
Sivunumerot: 1 - 71
Tieteenala: Tekniikka
Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Sarja: Tampere University of Technology. Publication
Linkit: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3284-9
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan laitos