Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien haitta-aineseuranta Suomessa. Seurannan tulokset 2007-2012

Tekijät: Anna K. Karjalainen, Katri Siimes, Matti T. Leppänen, Jaakko Mannio , Anri Aaltonen, Heidi Ahkola, Kari-Matti Vuori, Kirsti Krogerus, Sirpa Herve
Tekijöiden määrä: 9
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 80287
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1796-1726
Numero: 38
Tieteenala: Luonnontieteet
Kemia
Sarja: Suomen ympäristökeskuksen raportteja
Linkit: http://hdl.handle.net/10138/153152