Evolving winter road maintenance ecosystems in Finland and Hokkaido, Japan

Julkaisussa: Proceedings of 10th ITS European Congress and Exhibition, 16-19 June in Helsinki, Finland
Tekijät: Pilli-Sihvola, Eetu; Aapaoja, Aki; Leviakangas, Pekka; Kinnunen, Tuomo; Hautala, Raine; Takahashi, Naoto
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 80437
Julkaisuvuosi: 2014
Emojulkaisun nimi: Proceedings of 10th ITS European Congress and Exhibition, 16-19 June in Helsinki, Finland
Sivunumerot: 1 - 10
Tieteenala: Tekniikka
Muu tekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Aapaoja, Aki Aleksi - Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Leviäkangas, Pekka Juhani - Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Kinnunen, Tuomo Kalevi - Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Tuotantotalous