Aesthetic engagement in museum exhibitions

Tekijä: Mäki-Petäjä, Kaisa
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Julkaisija: University of Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1459-4323
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kuvataide ja muotoilu
Koulutusala: Humanistinen
Sarja: Jyväskylä studies in humanities
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5781-0
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos