Kevyet koneet metsänhoidossa. Opas metsänomistajalle

Tekijät: Parviainen, Miikka; Pellinen, Riitta; Salminen, Mikko, R.; Sauranen, Tapani
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 7519
Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2014
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Koulutusala: Luonnonvara- ja ympäristöala
Tekniikan ja liikenteen ala
Linkit: http://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/kevyet-koneet-metsanhoidossa/kevmet-kasikirja-web.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hallintoyksikkö