Pirullisten ongelmien kompleksisuus sovitettuna suomalaisen julkisjohtamisen kenttään

Tekijät: Jalonen, Harri; Puustinen Alisa
Tekijöiden määrä: 2
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 62354
Julkaisija: Kunnallistieteen yhdistys
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 0356-3669
Numero: 2 / 2014
Sivunumerot: 204 - 241
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Sarja: Kunnallistieteellinen Aikakauskirja