1920-1930-lukujen rakennusperintö Pohjois-Pohjanmaalla

Tekijä: Alajoki, Sari
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisija: Rakennustieto
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1457-9510
Numero: 2
Sivunumerot: 42 - 46
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Koulutusala: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Alajoki, Sari - Centria-ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö
Sarja: Rakennettu ympäristö
Organisaation sisäinen affiliaatio: Centria-ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö